Ak chcete položiť otázku, použite tento FORMULÁR

 
Aké sú okolnosti života vo vojnou zničených krajinách?
 
• zničená infraštruktúra a nefungujúce nemocnice bez zdravotníckeho personálu spôsobujú to, že chorí obyvatelia zomierajú na ceste k lekárom
• deti trpiace podvýživou opúšťajú školy a idú pracovať, aby mohli zabezpečiť svoju rodinu
• dlhoročné bývanie v umelohmotných stanoch - v zime sú chladné a v lete neznesiteľne horúce pri teplotách nad 50 stupňov. Ľudia zomierajú na podchladenie či horúčky. Nemajú dostatočný prísun pitnej vody. Nedostatočne vybudované kanalizačné systémy, čo spôsobuje šírenie infekčných ochorení.
 
Treba sa báť utečencov v súvise s terorizmom?
 
Faktom je, že práve aktivity teroristických skupín nútia tisíce ľudí opúšťať svoje domovy a krajiny, aby si zachránili to najcennejšie - život. Mnohí z nich sú kresťania, ktorí sa pre svoje presvedčenie ocitajú v utečeneckých táboroch. Od júna 2014 utieklo z Iraku kvôli rozmachu ISIS takmer 20 tisíc kresťanských rodín, čo predstavuje približne 100 tisíc ľudí. Každý žiadateľ o azyl prechádza prísnym azylovým procesom na Slovensku, ochranu získa len osoba, ktorá spĺňa podmienky.
 
Stoja utečenci náš štát veľa peňazí?
 
Možno ste sa už stretli s programom Solidarita a riadenie migračných tokov. Je to európsky fond pre utečencov, ktorý podporuje spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku EÚ. Z tohto fondu bolo financovaných 85% z celkových nákladov na starostlivosť a integráciu utečencov, pričom 25% sa financovalo zo štátneho rozpočtu. Boli financované služby ako: preplatenie dočasnej finančnej podpory na stravu a ubytovanie, právne a pracovné poradenstvo, výučba slovenského jazyka a podobne. V roku 2015 bol tento európsky fond nahradený novým s názvom AMIF, z ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky na projekty zamerané pre migrantov a utečencov.
 
Prenášajú utečenci choroby?
 
Každý žiadateľ o azyl je umiestnený do záchytného tábora v Humennom, v ktorom sa vykonávajú lekárske prehliadky a karanténne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu infekčných chorôb.
 
Berú nám utečenci prácu? 
 
Vo väčšine prípadov sa zamestnajú v pracovných pozíciách, o ktoré Slováci nemajú veľký záujem, pretože sú pre nich slabo ohodnotené alebo ich odrádza cestovanie. 
 
Aký počet žiadateľov o azyl evidujeme na Slovensku? 

Aktuálnu štatistiku je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR

Kedy môže Slovenská republika udeliť žiadateľovi azyl a kedy doplnkovú ochranu? 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR
 
Prečo by sme mali pomôcť utečencom? 
 
Keď ako veriaci kresťania premýšľame nad osudom utečencov, samé od seba nám prichádzajú na myseľ slová Ježiša Krista o tom, pre koho je pripravené nebeské kráľovstvo: “Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť. Bol som pocestný…” Neprichýliť ľudí, ktorým hrozí prenasledovanie, ba dokonca smrť by bolo v rozpore s týmito slovami. Nehovoriac už o príbehu Svätej rodiny, ktorá si utečenectvo zažila na vlastnej koži, a to hneď po Kristovom narodení…