Ak chcete položiť otázku, použite tento FORMULÁR

 
Ako prebieha prebieha príprava, realizácia a vyhodnotenie projektov podporených zo zbierky?
 
Každý projekt vzniká na základe komunikácia s komunitou, ktorej má projekt slúžiť. V rámci monitorovacej cesty predstavitelia Slovenskej katolíckej charity (SKCH) osobne zisťujú bližšie informácie o aktuálnej situácii v danej lokalite a následne spoločne pripravíme projektový návrh a rozpočet. Návrhy projektov sú následne predložené na posúdenie počas plenárneho zasadnutia KBS. 
 
Realizácia schválených projektov je delegovaná prostredníctvom zmluvy na Charitu, ktorá na projektoch spolupracuje so svojimi lokálnymi partnermi. Po ukončení projektov Charita predkladá KBS záverečnú správu a kompletné vyúčtovanie každého z projektov. Po schválení záverečných dokumentov kolobeh realizácie projektov pokračuje od začiatku.Ako sú využívané finančné prostriedky získané zo zbierky?
 
Vážime si vašu dôveru a chceme, aby ste vedeli, ako je váš dar využitý. Konferencia biskupov Slovenska už v minulosti vyhlásila niekoľko zbierok na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorých výnosy boli nasledovné:
 
Zbierka 2015: 560 000 Eur
Zbierka 2016: 470 000 Eur
Zbierka 2018: 542 000 Eur
 
Ich celkový výnos spolu predstavuje sumu 1 572 000 EUR
 
Suma alokovaná na realizáciu projektov: Konferencia biskupov Slovenska podporila sumou viac ako 1,2 milióna rozličné projekty, ktoré realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) cez svojich lokálnych partnerov v krajinách Blízkeho východu.  Ďalšie finančné prostriedky získané zo zbierky Konferencia biskupov zaslala priamo do regiónu – napríklad Caritas Lebanon.
 
Počet podporených projektov: 34 projektov na pomoc ľuďom v núdzi
Počet príjemcov pomoci: viac ako 60-tisíc ľudí sa má lepšie vďaka našej pomoci
Prečo mám na projekty na Blízkom východe prispieť?
 
Región Blízkeho východu a špecificky Irak a Sýria sú zasiahnuté dlhoročnými ozbrojenými konfliktami, v ktorých sú zúčastnené svetové a regionálne mocnosti ako aj lokálne milície a rôzne radikálne skupiny.
 
Kresťania, ktorí sú v prevažne moslimskom Iraku náboženskou menšinou, sa stali terčom útokov zo strany tzv. Islamského štátu ako aj menej známych radikálnych teroristických skupín. Okrem toho je v Sýrii aj v Iraku veľmi nestabilná ekonomická situácia s veľkým nedostatkom pracovných príležitostí, nedostatkom pitnej vody, elektrickej energie, vysokou mierou korupcie a zanedbanou infraštruktúrou.
 
Projekty, ktoré sú podporované z výnosov zbierok, pomáhajú miestnym kresťanským komunitám a utečencom vrátiť sa do svojich domovov, postupne ich obnovovať a rozvíjať ich  prežívanie viery.
 
Nezabúdame ani na tých, ktorí museli opustiť pre ozbrojený konflikt svoje krajiny. Takými sú palestínski utečenci v Libanone, ktorým vďaka zbierke už niekoľko rokov pomáhame v štúdiu, lebo aj krajina, v ktorej hľadajú útočisko, prechádza ťažkou ekonomickou krízou, ktorú okrem pandémie zhoršila nečakaná rozsiahla explózia v prístave v Bejrúte v roku 2020. Tá spôsobila obrovské škody, ktorých ekonomické následky sú v krajine doteraz prítomné.
 
Sú projekty podporované zo zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe adresné?
 
Projekty, ktoré sú financované z vašich darov vznikajú v spolupráci s komunitami, ktorým majú pomáhať a tak reagujú priamo na ich potreby – často v lokalitách, kde nepôsobia veľké organizácie. Z tohto dôvodu je každý projekt jasne zadefinovaný v projektovom návrhu a rozpočte projektu, ktoré sú pripravené v spolupráci s projektovým manažérom Slovenskej katolíckej charity a zástupcom projektového partnera v Iraku, resp. Sýrii a Libanone.
 
Ako sa dohliada na riadne a efektívne vynaloženie nákladov na projekty?

 
Každý projekt je ukončený až po schválení záverečnej správy a vyúčtovania projektu zo strany Konferencie biskupov Slovenska a zároveň je osobne skontrolovaný tímom Slovenskej katolíckej charity v rámci každoročnej monitorovacej cesty na Blízky východ – viac informácii o našich cestách nájdete na facebookovej stránke Charita vo svete.
 
Kto spolupracuje na realizovaní projektov?
 
Slovenská katolícka charita (SKCH) má sieť lokálnych partnerov v Iraku, Sýrii a Libanone, s ktorými spolupracuje už od roku 2015. Ide o arcidiecézy, farnosti, rehoľné komunity ako aj miestne neziskové organizácie, ktoré spĺňajú požiadavky SKCH na implementáciu a následné reportovanie realizácie projektov.
 
Aké sú okolnosti života vo vojnou zničených krajinách?
 
• zničená infraštruktúra a nefungujúce nemocnice bez zdravotníckeho personálu spôsobujú to, že chorí obyvatelia zomierajú na ceste k lekárom
• deti trpiace podvýživou opúšťajú školy a idú pracovať, aby mohli zabezpečiť svoju rodinu
• dlhoročné bývanie v umelohmotných stanoch - v zime sú chladné a v lete neznesiteľne horúce pri teplotách nad 50 stupňov. Ľudia zomierajú na podchladenie či horúčky. Nemajú dostatočný prísun pitnej vody. Nedostatočne vybudované kanalizačné systémy, čo spôsobuje šírenie infekčných ochorení.
 
Treba sa báť utečencov v súvise s terorizmom?
 
Faktom je, že práve aktivity teroristických skupín nútia tisíce ľudí opúšťať svoje domovy a krajiny, aby si zachránili to najcennejšie - život. Mnohí z nich sú kresťania, ktorí sa pre svoje presvedčenie ocitajú v utečeneckých táboroch. Od júna 2014 utieklo z Iraku kvôli rozmachu ISIS takmer 20 tisíc kresťanských rodín, čo predstavuje približne 100 tisíc ľudí. Každý žiadateľ o azyl prechádza prísnym azylovým procesom na Slovensku, ochranu získa len osoba, ktorá spĺňa podmienky.
 
Stoja utečenci náš štát veľa peňazí?
 
Možno ste sa už stretli s programom Solidarita a riadenie migračných tokov. Je to európsky fond pre utečencov, ktorý podporuje spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku EÚ. Z tohto fondu bolo financovaných 85% z celkových nákladov na starostlivosť a integráciu utečencov, pričom 25% sa financovalo zo štátneho rozpočtu. Boli financované služby ako: preplatenie dočasnej finančnej podpory na stravu a ubytovanie, právne a pracovné poradenstvo, výučba slovenského jazyka a podobne. V roku 2015 bol tento európsky fond nahradený novým s názvom AMIF, z ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky na projekty zamerané pre migrantov a utečencov.
 
Prenášajú utečenci choroby?
 
Každý žiadateľ o azyl je umiestnený do záchytného tábora v Humennom, v ktorom sa vykonávajú lekárske prehliadky a karanténne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu infekčných chorôb.
 
Berú nám utečenci prácu? 
 
Vo väčšine prípadov sa zamestnajú v pracovných pozíciách, o ktoré Slováci nemajú veľký záujem, pretože sú pre nich slabo ohodnotené alebo ich odrádza cestovanie. 
 
Aký počet žiadateľov o azyl evidujeme na Slovensku? 

Aktuálnu štatistiku je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR

Kedy môže Slovenská republika udeliť žiadateľovi azyl a kedy doplnkovú ochranu? 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR
 
Prečo by sme mali pomôcť utečencom? 
 
Keď ako veriaci kresťania premýšľame nad osudom utečencov, samé od seba nám prichádzajú na myseľ slová Ježiša Krista o tom, pre koho je pripravené nebeské kráľovstvo: “Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť. Bol som pocestný…” Neprichýliť ľudí, ktorým hrozí prenasledovanie, ba dokonca smrť by bolo v rozpore s týmito slovami. Nehovoriac už o príbehu Svätej rodiny, ktorá si utečenectvo zažila na vlastnej koži, a to hneď po Kristovom narodení…

Dostávajte novinky o pomoci Charity vo svete na Váš email: Prihlásiť sa k odberu newslettera