Leták o utečencoch 
 
Slovenská katolícka charita v auguste 2015 v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska rozposlala do slovenských katolíckych farností leták so základnými informáciami o migrantoch, utečencoch a azylantoch. Prinášame ho na stiahnutie a voľné šírenie.